Blog

Drazí pacienti blízcí i vzdálení, stávající i budoucí,

Už nějakou dobu mi leží na srdci, jak optimalizovat systém péče, který přestává být funkční a naopak se začíná ubírat směrem, se kterým sama nesouzním.

Od 18.9. 2023 dojde k několika změnám v terapeutickém přístupu k Vám. Protože je dlouhodobě mojí snahou nabídnout Vám dobrou a individuální péči, dospěla jsem k několika závěrům, které se týkají úpravy podmínek, za kterých budou terapie probíhat. Vzhledem k určité komplexitě našich těl běžících setrvačně závod tímto světem, zatěžkáni každodenními problémy, bolestmi fyzickými či duševními, jsem se rozhodla oficiálně prodloužit délku společné stráveného času po jeden terapeutický úsek tak, aby i ošetření mohlo v adekvátní komplexitě proběhnout. Standardně se tedy délka terapie bude pohybovat mezi 90 a 150 minutami. Změny se dotknou také nastavení ceny terapie, která se bude odvíjet od její délky. Dále jsem se rozhodla opustit systém rezervací, který stále ještě nějakou dobu bude dostupný na stránkách.

Současně Vám, kdo máte zájem vstoupit do procesu léčení, chci nabídnout krátkou, úvodní, nezávaznou, telefonickou konzultaci za účelem ujasnění si Vašich potřeb a požadavků, a probrat možnosti terapeutické intervence.

S přáním pevného zdraví a také velké poděkování Všem, co ve mně vkládají svoji důvěru. Vážím si toho.

„Starej se o své tělo. Je to jediné místo, kde můžeš žít.“

Magdalena