Informace pro pacienty

Systém platný od 18.9. 2023 (viz Aktuality)

  • Na úvod nabízím každému, kdo má zájem o dlouhodobou, aktivní spolupráci, nezávaznou telefonickou konzultaci (do 15 minut). V takovém případě mě prosím kontaktujte mailem nebo telefonicky.
  • První terapie zahrnuje kompletní vyšetření a ošetření dle kineziolgického nálezu a návrh rehabilitačního plánu. S každou další návštěvou provádím kontrolní vyšetření, ošetřuji kombinací terapeutických technik, konzultujeme Váš stav a domlouváme se na další spolupráci. Délkou se terapie pohybuje mezi 120 – 150 minutami.
  • S těhotnými ženami nepracuji déle než 90 minut.

Osobní sdělení: Cílem je co nejefektivněji zacílit terapii tak, abychom Váš problém odstranili/ redukovali/ zastavili jeho progres v co nejkratším čase. Z toho důvodu preferuji terapie delší, ale s nižší frekvencí návštěv. Předpokladem je aktivní spolupráce pacienta.

Na terapii si prosím doneste relevantní zdravotnickou dokumentaci (výsledky z vyšetření, operační protokol..). Tu si můžete vyžádat u Vašeho ošetřujícího lékaře. Ideálně si nechte vyplnit žádanku s názvem „Poukaz na vyšetření/ ošetření FT“, kde lékař určí: diagnózu; cíl, kterého má být dosaženo, možné kontraindikace a upozornění. Ženy, které přichází na těhotenskou/ poporodní rehabilitaci si žádanku od lékaře přinesou vždy, jinak ošetření nemůže proběhnout. Tu Vám vystaví Váš gynekolog, rehabilitační lékař, ortoped nebo praktik.