Specializace

GYNEKOLOGICKÁ REHABILITACE

PODPŮRNÁ TERAPIE A LÉČBA TRÁVICÍCH OBTÍŽÍ

DIAGNOSTIKA A TERAPIE FUNKČNÍCH PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU

KONZULTACE A PORADENSKÁ ČINNOST